VI ÄR INARGUS

INARGUS är resultatet av en dynamisk fusion mellan forskning och näringsliv.

Vi, grundarna, Mattias Axelson och Niclas Högberg, har båda lång erfarenhet av lyckosamma affärsinnovationer. Det som gör oss extraordinära är att vi fört samman de bästa från forskning och näringsliv till ett koncept, Affärsfabriken, där kompetenser, verktyg och processer förenas.

Vi hjälper dig att nå resultat, att snabbare identifiera den dolda potentialen i din organisation och skapa rätt förutsättningar för att utveckla och bygga nya lönsamma bolag och tjänster som möter framtidens behov.

LIVSKRAFTIG AFFÄRSINNOVATION

- FÖR AFFÄRENS BÄSTA

Dagens samhällsutmaningar och globala trender ändrar förutsättningarna för ditt företags nuvarande affär och position i grunden. I och med detta skapas ett behov av en intensifierad förändringstakt och vitalisering av innovationsarbetet.

Att enbart fokusera på kärnan och arbeta med inkrementella förbättringar kommer inte att räcka till för att möta framtida kundbehov eller krav på långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Livskraftig affärsinnovation handlar om att identifiera dolda resurser i kärnverksamheten och utveckla nya och hållbara affärer.

AFFÄRSFABRIKEN

Med forskning som bas och lång erfarenhet från industrin har vi skapat konceptet Affärsfabriken. Affärsfabriken erbjuder allt du behöver för att snabbt och kostnadseffektivt utforska den fjärde kvadranten i syfte och skapa nya affärer utanför kärnverksamheten.

Konceptet bygger på en holistisk syn på affärsinnovation där vi tagit hänsyn till den totala behovsbilden genom värdekedjan. Vi täcker behovet av rätt kompetenser och tjänster samt anpassningsbara verktyg och metoder.

Vår professionaliserade affärsinnovationsprocess tar dig och din organisation från idé till en kundtestad affärsmodell redo att kommersialiseras.

TJÄNSTEPLATTFORM

I affärsfabriken finns de tjänster som behövs för att identifiera och skapa livskraftiga affärer. Huvudtjänsterna inom Scouting, Opportunity Making och Business Creation levereras av INARGUS, övriga erbjudanden som behövs för att lyckas levereras genom vårt digra nätverk av partners.

KONTAKTA OSS

Vi vet att fröet till din nästa affär ligger dold i den samlade klokskapen hos dina anställda, kontakta oss redan idag!

Grundare

Niclas Högberg

Grundare

Mattias Axelson

Back to top