VISION

Vår vision är att idag etablerade svenska företag även imorgon ska ha en ledande position. Vi ser bilden av ett livskraftigt och hållbart näringsliv, där inkrementell företagsutveckling samverkar med affärsinnovation för att kontinuerligt möta kundernas behov.

MISSION

Vår mission är att etablera INARGUS Affärsfabrik som den svenska modellen för affärsinnovation. Vi vill hjälpa till att utveckla nytänkande, livskraftiga och hållbara affärer som svarar på de behov som formas av globala trender.

BAKGRUND

INARGUS bildades utifrån tesen att professionaliserad affärsinnovation kan förnya etablerade företag och säkra dem en position i ett föränderligt framtidssamhälle. Vår kombinerade bakgrund från näringsliv och forskning ger oss en kraftfull dynamik som vi för med oss i allt vi tar oss för.

Vi drivs av

AMBITION & FOKUS

Vi har en gemensam strävan och ambition att göra ett bestående avtryck i svenskt näringsliv. Vi brinner för att skapa nya affärer och en arbetsmarknad som våra barn vill verka på i framtiden. Vi drivs av evidensbaserade och kvantifierbara resultat, alltid med kund i fokus.

Vi använder

SYSTEMATIK & PROCESS

Vi använder oss av faktabaserade, systemteoretiska modeller för att möjliggöra klarsynta och väl grundade beslut. Med LEAN som ideologi säkrar vi kundnytta, transparens och effektivitet. Kort sagt tillför vi ett kritiskt och systematiskt tänk inramat i en skalbar industriell process.

Vi är

NYFIKNA & PROFESSIONELLA

Vi ser oss som upptäcktsresande i komplex problemlösning, med vilja att finna nya vägar till framgång. Vi är seniora yrkespersoner hängivna till att lösa kundens utmaningar. Kvalitet i bemötande och leverans är alltid lika viktiga för oss.’

Grundare

Niclas Högberg

Intraprenör med mer än 25 års erfarenhet av internationell företags-, produkt- och affärsutveckling i seniora roller i såväl start-up’s som stora bolag inom försvar, medicinteknik och life-science.

Grundare

Mattias Axelson

Doktor i företagsekonomi och innovationsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Har lång erfarenhet som rådgivare och utbildare av ledare i frågor kring strategisk förnyelse och innovation.

Back to top