SCOUTING

Vi tar avstamp i vision och målbildsformulering när vi med hjälp av våra metoder för idégenerering och kvalificering tar fram de affärskoncept som förväntas ha störst effekt.

OPPORTUNITY MAKING

Den här fasen syftar till att konkretisera koncepten. Med stöd av våra verktyg och iterativa modeller skapar vi kunskaper om kund, marknad, värdekedja, produkter & tjänster. Efter avslutat arbete levererar vi en komplett affärsmodell samt beslutsunderlag och rekommendationer inför en framtida satsning.

BUSINESS CREATION

Realiseringen av en ny affär handlar om att skapa ett fungerande och långsiktigt hållbart företag eller affärsenhet. Vi erbjuder konsultation och rådgivning under uppbyggnaden av din nya verksamhet.

INARGUS MODELL

Vår modell för Livskraftig affärsinnovation bygger på såväl forskning som erfarenhet. Vi vet att förutsättningen för att lyckas är att det finns frihet att agera utanför kärnverksamhetens normer och begränsningar.

Process och struktur möjliggör kunskapsbyggande och lärande vilka är avgörande ingredienser för Affärsinnovation. Processen bör vara utforskande, hypotesdriven och kundfokuserad.

PARTNERS I AFFÄRSFABRIKEN

Med Affärsfabriken som plattform får du tillgång till ett stort spektrum av kompetenser och erfarenheter inom nätverket. Att identifiera vilka som ska delta och berika ditt projekt är en del av uppstartsfasen i vår modell.

I vårt partnernätverk har vi tillgång till expertis inom utbildning, immaterialrätt och affärsjuridik, digital kommunikation, dataanalys, hållbarhet, affärs-, ledarskaps-, produkt- och teknikutveckling.

En av de viktigaste komponenterna i fabriken är ”fit for purpose” och skalbarhet, varför vi kontinuerligt utvidgar kompetensnätverket med nya partners. Vi lägger stor vikt vid val och kvalitetssäkring av våra partners. Du som kund har alltid en huvudpart och leveransansvarig i INARGUS.

Back to top